Anke Visser

Anke sprankelt in haar;
passie voor mensen, voor jouw verhaal en in muziek

Anke is ook;
vrouw, moeder, echtgenote, organisator, creatief

Anke is nog meer…
levendig, lief, enthousiast, empathisch,
moedig, een beetje gek 😉

Anke is vooral

Lover of Christ, who motivates me.

Mijn visie & missie

Ieder mens is bestemd om te sprankelen. De liefde van God drijft mij om mensen te leren leven vanuit hun authentieke hart. De betekenis die jij als mens hebt voor deze wereld komt dan volop tot z’n recht.

Ik coach jou op verandering van binnenuit naar buiten op basis van de vier dimensies van het tranformissionele coachingsmodel.

  • Identiteit: weten wie je bent en waar je je leven op bouwt
  • Missie: weten wat echt van waarde voor je is en waarvoor je van betekenis wilt zijn
  • Cultuur: weten hoe je jezelf verhoudt tot je omgeving en wat die belangrijk vindt
  • Relaties: weten aan welke mensen je je gaat verbinden en hoe je met hen omgaat

Mijn Verhaal

Zicht op écht leven

In Ethiopië ontdekte ik wat écht leven is. Met eigen ogen nam ik het contrast tussen arm en rijk in me op. De vreugde in armoede was opvallend. En nog meer het armoedige van de rijke. Dit contrast, met eigen ogen zien. Ver weg en los van alles, teruggeworpen op mezelf, bracht me bij de vraag.

Waar is de mens in dit alles?

 Als veelzijdig organisatietalent, sprankelde ik in het bedrijfsleven, maar te midden van de mooie resultaten, leek ik zelf kopje onder te gaan. Op grote afstand ontstond in Ethiopië een nieuw perspectief.  Wat leven, leven maakt en dat dát doet sprankelen.

Vanuit dit nieuwe perspectief ging ik op weg, niet wetend hoe belangrijk dit voor mij zou worden. Ik ging studeren, volgde trainingen, leerde de grond van mijn bestaan kennen. Kreeg zicht op wie ik écht ben en ontdekte nog veel meer onverwachts….

De reis naar binnen leerde me nieuwe manieren van leiderschap in werk en relaties. Op verrassende wijze ontdekte ik de onlosmakelijke verbondenheid tussen mijn hoofd en mijn hart. Ik leerde wat ik te geven heb als waarde inzetten in deze wereld.

leren sprankelen